Zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”

30 paź 2020

Od 01.10.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu można składać wniosek z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W MOPS w Zgierzu wniosek składać mogą osoby zamieszkujące na terenie Miasta Zgierza.

Zaświadczenie wydaje się w celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu wynikającego z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek do pobrania: