AOON – Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W dniu 31.05.2021 r. podpisana została umowa na realizację  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Dofinansowanie w kwocie 179 878,00 zł stanowi 100% kwoty przeznaczonej na realizację Programu. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji 2 edycji Programu wsparciem zostanie objętych 12 osób niepełnosprawnych, w tym, 9 w stopniu znacznym i 3 umiarkowanym. Wsparcia asystenckiego udzielać będzie 3 Asystentów. Uczestnicy  tegorocznej edycji oprócz pomocy asystentów przy wykonywaniu czynności dnia codziennego będą mogli skorzystać z dojazdu czy też z możliwości sfinansowania wyjść kulturalnych ze swoim asystentem.  Z kolei Asystentów możemy wyposażyć w środki ochrony osobistej oraz zapewnić ubezpieczanie OC lub NNW. Finansowane będą również koszty dojazdu .  Program realizowany będzie do 31.12.2021 r.