Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Wspierania Rodziny

16 wrz 2021

Gmina Miasto Zgierz z dniem 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła realizację programu pn. „Utworzenie Specjalistycznego Systemu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zgierza”. Program finansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach ogłoszonego konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”.
Łączna wartość Programu wynosi 74.900,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 74.900,00 zł. Wkładem własnym Gminy są koszty obsługi, realizacji i promocji Programu. Wszystkie działania projektowe bezpośrednio koordynowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności i rozwój specjalistycznych usług wspierania rodziny w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. Działalność na rzecz rodzin będzie koncentrować się na kompleksowym wsparciu rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów i skierowana będzie do wszystkich mieszkańców naszego miasta. W ramach Programu z dniem 1 sierpnia 2021 r. utworzony został Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Wspierania Rodziny w Zgierzu, przy ul. Rembowskiego 1, w którym bezpłatnie będzie udzielać pomocy siedmiu specjalistów: mediator, prawnik, logopeda, psycholog, terapeuta rodzinny, pedagog oraz terapeuta uzależnień.

Kolejną formą wsparcia zaplanowaną w ramach Programu jest uruchomienie bezpłatnego telefonu zaufania, który będzie czynny przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 20.00. Przy telefonie dyżurować będzie psycholog i pracownik socjalny. Porady będzie można uzyskać również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zaufanie@miasto.zgierz.pl.

Następnym celem Programu jest zrealizowanie cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy na co dzień współpracują z mieszkańcami Zgierza. Szkolenia będą miały na celu podniesienie umiejętności i kompetencji osób pracujących z dziećmi i rodzinami oraz nauczenie ich jakie mogą być symptomy krzywdzenia dzieci i dorosłych.

Bezpłatne porady specjalistów:

  • MEDIATOR: wtorki w godz. 15:30-18:30;
  • LOGOPEDA: wtorki w godz. 14:00-17:00;
  • PRAWNIK: środy w godz. 15:00-18:00;
  • PSYCHOLOG: piątki w godz. 15:00-18:00;
  • TERAPEUTA RODZINNY: środy w godz. 16:00-19:00;
  • TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ: czwartki w godz. 14:00-17:00;
  • PEDAGOG: piątki w godz. 17:00-20:00.

Bezpłatna pomoc obejmuje także:

  • TELEFON ZAUFANIA – numer tel. +48 723-813-331 (poniedziałek-niedziela w godz. 18:00-20:00);
  • KONTAKT MAILOWY – adres e-mail: zaufanie@miasto.zgierz.pl