Informacje ogólne o funduszu alimentacyjnym

95-100 Zgierz, ul. Długa 56, pok. 7 (parter)
tel. 693-002-044, 42 716-42-13 wew. 27

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30
wtorek w godz: 8:00 – 16:30
piątek w godz. 8:00 – 14:30.

DO POBRANIA: Wniosek o przyznanie świadczenia – strona MRPiPS