W Zgierzu powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne

24 wrz 2021

Na terenie Zgierza zostanie utworzona nowa placówka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Centrum opiekuńczo-mieszkalne zostanie zbudowane dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Miasto Zgierz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu) z Funduszu Solidarnościowego. Planowana data przyjęcia pierwszych mieszkańców przypada na czerwiec 2024 roku. W placówce zostanie utworzonych siedem miejsc pobytu całodobowego oraz dziesięć miejsc wsparcia dziennego. Mieszkańcy centrum będą mogli korzystać z jedno- lub dwuosobowych pokoi z łazienką, w budynku zaplanowano również przestrzeń, która sprzyjać będzie wspólnemu spędzaniu czasu, a także pracownie zajęciowe, w których prowadzone będą warsztaty, terapie oraz rehabilitacja ruchowa. Lokalizacja działki, na której zostanie utworzone centrum opiekuńczo-mieszkalne gwarantuje zapewnienie uczestnikom warunki życia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i współdziałanie z lokalną społecznością.

Dzięki zatrudnieniu kadry specjalistów oraz opiekunów uczestnicy centrum będą mieli zapewnione kompleksowe wsparcie usługowe, medyczne, rehabilitacyjne i społeczne. Pobyt
w centrum umożliwi osobom korzystającym ze wsparcia niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie, da im możliwość nawiązania kontaktów społecznych, nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, a przede wszystkim poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością. Atmosfera placówki ma nawiązywać do środowiska domowego, tak aby uczestnicy nie mieli poczucia korzystania z oferty instytucji, w której nie mają wpływu na podejmowane działania.