Porządkowanie grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu

20 paź 2021

W dniu 19 października 2021r w godzinach od 8.30 do 13.00 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu wspólnie z osobami realizującymi prace społecznie użyteczne we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miasto Zgierz zorganizowali akcję porządkowania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 75. Porządkowanie dotyczyło 274 nagrobków osób zmarłych, podopiecznych Ośrodka, osób o nieustalonej tożsamości, pensjonariuszy DPS w Zgierzu których pochówku dokonał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu lub Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu, które jest zarządcą cmentarza, udostępniło sprzęt niezbędny do prowadzenia prac porządkowych (taczki, grabie, łopaty, grabie do liści) oraz sprzęt z MOPS Zgierz i z Domu Dziennego Senior Wigor, a także niektórzy pracownicy przynieśli własny sprzęt, co sprawiło, iż nikomu nie brakowało sprzętu do pracy. Wszyscy bardzo solidnie i sumiennie pracowali o czym świadczy ilość uporządkowanych grobów w tak krótkim czasie. Potwierdza się zasada, że w grupie siła, że tak niewielu , może zrobić tak wiele. Dzięki poświeceniu i zaangażowaniu ludzi dobrej woli można dokonać wielkich rzeczy i w dniu Wszystkich Świętych nie będzie zachwaszczonych, zaniedbanych grobów, o które już nikt nie dba. Jak co
roku są również chętni darczyńcy , którzy bezinteresownie i bezpłatnie przekazują znicze, które z pomocą harcerzy zapłoną na tych nagrobkach w Dniu Wszystkich Świętych. Pracownicy MOPS i Dziennego Domu Senior Wigor przygotują wiązanki aby każdy grób został przystrojony i uczczona pamięć tych, którzy odeszli.

Składam gorące podziękowania wszystkim , którzy w różny sposób, bezinteresownie przyczyniają się do porządkowania, przystrojenia i oświetlenia nagrobków w dniu Wszystkich Świętych.


Dyrektor MOPS Zgierz
Ewa Lesiak