Dokumenty do pobrania

POMOC SPOŁECZNA – DOKUMENTY DO POBRANIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE – DOKUMENTY DO POBRANIA


Wzory wniosków świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego „500plus” do pobrania ze strony MPiPS Strona MRPiPS

DODATKI MIESZKANIOWE – DOKUMENTY DO POBRANIA – PDF


  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 r.
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym
  3. Deklaracja o dochodach od 1 lipca 2021 r.
  4. Oświadczenie dla właścicieli domów jednorodzinnych
  5. Wniosek o dodatek energetyczny
  6. Klauzula COVID-19 do dodatku mieszkaniowego wstecz
  7. Klauzula RODO

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – DOKUMENTY DO POBRANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ