Kontakt

Adres:
​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

Numer telefonu / FAX:
​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – ADRES I KONTAKT


95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 (budynek Łaźni Miejskiej, wejście od strony parkingu

  • nr tel. 693-002-653
  • nr tel. 693-002-483
  • nr tel. 42 716-71-94

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00 – 14:30

DODATKI MIESZKANIOWE – ADRES I KONTAKT


95-100 Zgierz, ul. Długa 56 (pok. 2)
693-004-855

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00 – 14:30

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ADRES I KONTAKT


95-100 Zgierz, ul. Długa 56, pok. 7 (parter)
tel. 693-002-044, 42 716-42-13 wew. 27

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00 – 14:30

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mail: iodo@mopszgierz.pl
nr tel. 42 716-42-13 wew. 28