Punkt informacyjny

ADRES: ul. Długa 56, parter (przy wejściu)

GODZINY PRACY:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Punkt udziela informacji z zakresu świadczonej pomocy wszystkim zainteresowanym osobom. 
Ponadto Punkt udziela informacji osobom korzystającym ze wsparcia Ośrodka po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. informacji na temat:

  • podjętych decyzji administracyjnych w ich sprawach
  • terminu realizacji przyznanych świadczeń
  • wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne
  • wydawanie wniosków na komisję lekarską ds. orzekania st. niepełnosprawności
  • udzielanie innych informacji
  • wydawanie decyzji