Numery kont bankowych

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

76 8783 0004 0021 6573 2000 0001

Na powyższy numer konta bankowego realizować można wpłaty związane z:

  • nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe
  • opłatami za usługi opiekuńcze
  • opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

92 8783 0004 0021 6573 2000 0004

Na powyższy numer konta można regulować należności w zakresie prowadzonych spraw związanych z:

  • Funduszem Alimentacyjnym
  • Zaliczką Alimentacyjną

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

49 8783 0004 0021 6573 2000 0002

Na powyższy numer konta bankowego realizować można wpłaty z tytułu:

  • nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

97 8783 0004 0021 6573 2000 0011

Na powyższy numer konta realizować można wpłaty z tytułu:

  • korzystania z usług w Dziennym Domu „Senior-Wigor”