Porady prawne i psychologiczne

Konsultacje psychologiczne


Ze względu sytuację epidemiologiczną pomoc psychologiczna prowadzona jest wyłącznie w formie teleporad, aż do odwołania.

Psychologowie Ośrodka dyżurują w niżej wymienionych dniach i godzinach. Zapisy telefoniczne pod podanymi numerami telefonów bezpośrednio u psychologów.

psycholog Aleksandra Mazur-Libiszewska
tel. 512-289-923

wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00

  • W sytuacjach wyjątkowo trudnych, nagłych, kryzysowych psycholog jest dostępny poza godzinami dyżurów telefonicznie lub wyjątkowo za zgodą Dyrektora – osobiście w godzinach 8:00-16:00.

Porady prawne


mec. Rafał Gorzechowski

parter
ul. Długa 77
pok. 5

poniedziałek
16:00 – 18:00

nr tel.
42 716-42-13
sekretariat

  • Konsultacje odbywają się bez zapisów.