Nowy Schemat – Wyższy Standard – harmonogramy

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

     SZKOLENIE  Nr 11  – PRACA ZDALNA
Temat:
 „Praktyczne zastosowanie KPA w postępowaniach odwoławczych, wznowienie, zawieszenie, umorzenie postępowania, umieszczenia w DPS”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 17.06.2021r8.15-15.00    I        MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56 
 17.06.2021r8.15-15.00  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych realizowanego w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 7  
Temat: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia”-
(samoobrona , pierwsza pomoc- część praktyczna)

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 14.06.2021r8.15-14.30    I  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu
95-100  ul. Wschodnia 2
  
 15.06.2021r8.15-14.30  II
 16.06.2021r8.15-14.30  I
 17.06.2021r8.15-14.30  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  6  – PRACA ZDALNA
Temat: „Specyfika pracy z obcokrajowcami, m.in. z uchodźcami korzystającymi z pomocy społecznej”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 31.05.2021r8.15-15.00    I  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 01.06.2021r8.15-15.00  II
 02.06.2021r8.15-15.00  I
 23.06.2021r8.15-15.00  II
 24.06.2021r8.15-15.00I
 25.06.2021r8.15-15.00  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 5 – PRACA ZDALNA
Temat: „Działania interwencyjne w pracy socjalnej”-

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 20.05.2021r8.15-14.30    II  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 21.05.2021r8.15-14.30  I
 27.05.2021r8.15-14.30  I
 28.05.2021r8.15-14.30  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projekt
u pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 4 – PRACA ZDALNA
Temat: „Proceduralne i praktyczne  aspekty pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami”-

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 17.05.2021r8.15-14.30    I   

MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 18.05.2021r8.15-14.30  II
 19.05.2021r8.15-14.30  I
 24.05.2021r8.15-14.30  II
 25.05.2021r8.15-14.30  I
 26.05.2021r8.15-14.30  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 4 – PRACA ZDALNA
Temat: „Proceduralne i praktyczne  aspekty pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 17.05.2021r8.15-14.30    I   MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 7  – PRACA ZDALNA
Temat: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia”-
(samoobrona , pierwsza pomoc- część teoretyczna)

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 13.04.2021r8.15-14.30    II   

MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 14.04.2021r8.15-14.30  I
 15.04.2021r8.15-14.30  II
 16.04.2021r8.15-14.30  I
 19.04.2021r8.15-14.30  II
 20.04.2021r8.15-14.30  I
 21.04.2021r8.15-14.30  II
 22.04.2021r8.15-14.30  I
 23.04.2021r8.15-14.30  II
 26.04.2021r8.15-14.30  I

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych  
realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 1 – PRACA ZDALNA
Temat: „Metody pracy pracowników po reorganizacji”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 11.05.2021r8.15-14.30    I  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 12.05.2021r8.15-14.30  II
 13.05.2021r8.15-14.30  I
 14.05.2021r8.15-14.30  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  Nr 10  – PRACA ZDALNA
Temat: „Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 29.03.2021r8.15-15.00    I  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 30.03.2021r8.15-15.00  II
 31.03.2021r8.15-15.00I
 01.04.2021r8.15-15.00  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  3  – PRACA ZDALNA
Temat: „Praca socjalna w wybranych obszarach  problemowych z wybranymi grupami osób/rodzin”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 16.03.2021r8.15-15.00    I  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
95-100 Zgierz ul. Długa 56
        Gastronomia  
 18.03.2021r8.15-15.00  II
 25.03.2021r8.15-15.00I
 26.03.2021r8.15-15.00  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych   realizowanego w ramach projektu

pn. „Nowy schemat – wyższy standard”

SZKOLENIE  2  – PRACA ZDALNA
Temat: „Metody radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach z klientem”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 03.03.2021r8.15-15.00    I  
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
        Gastronomia  
 05.03.2021r8.15-15.00  II
 09.03.2021r8.15-15.00I
 11.03.2021r8.15-15.00  II

HARMONOGRAM 
szkolenia dla pracowników socjalnych realizowanego w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard

SZKOLENIE  9  – PRACA ZDALNA
Temat: „Budowanie relacji z klientem pomocy społecznej”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 02.02.2021r8.15-15.00    I  MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
   
 05.02.2021r8.15-15.00  II
 11.02.2021r8.15-15.00I
 12.02.2021r8.15-15.00  II 

SZKOLENIE  8  – PRACA ZDALNA
Temat: „Zarządzanie konfliktem między działami, pracownikami”

Lp.Data zajęćGodziny
od   do

Grupa
Miejsce realizacji
 21.01.2021r
29.01.2021r
8.15-15.00   
8.15-15.00
I
II
MOPS Zgierz
95-100 Zgierz ul. Długa 77
     

HARMONOGRAM 
superwizji  realizowanej w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”
w miesiącu   styczniu  2021r – PRACA ZDALNALp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
Miejsce realizacji
 25.01.2021r8.00-15.009MOPS ZGIERZ
95-100 Zgierz
ul. Długa  77  
 26.01.2021r8.00-15.009
 27.01.2021r8.00-15.009
 28.01.2021r8.00-15.009
RAZEM     36  

HARMONOGRAM 
superwizji  realizowanej w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”
w miesiącu grudniu  2020r – PRACA ZDALNALp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
 02.12.2020r8.00 – 15.459
 03.12.2020r8.00 – 15.008
 04.12.2020r8.00 – 15.008
RAZEM     25  

HARMONOGRAM 
superwizji   realizowanej w ramach projektu
pn. „Nowy schemat – wyższy standard”
w miesiącu listopadzie 2020r  Lp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
Miejsce realizacji
 16.11.2020r8.00-16.0010Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77
PRACA   ZDALNA    
 17.11.2020r8.00-17.0011
 18.11.2020r8.00-16.0010
 19.11.2020r8.00-16.0010
 20.11.2020r8.00-15.009
RAZEM     50  

Harmonogram superwizji – październik 2020 rLp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
 13.10.2020r8.00-17.0010
 14.10.2020r8.00-16.0011
 15.10.2020r8.00-16.0010
 16.10.2020r8.00-15.009
RAZEM40
Miejsce: Miasto Tkaczy, 95-100 Zgierz
ul. Rembowskiego 1

Harmonogram superwizji – Wrzesień 2020 rLp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
 16.09.2020r8.00-16.0010
 17.09.2020r8.00-16.0010
 18.09.2020r8.00-15.009
Miejsce: Miasto Tkaczy, 95-100 Zgierz
ul. Rembowskiego 1

Harmonogram superwizji – Sierpień 2020 rLp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
 18.08.2020r8.00-17.0011
 19.08.2020r8.00-16.0010
 20.08.2020r8.00-16.0010
 21.08.2020r8.00-15.009
Miejsce: Miasto Tkaczy, 95-100 Zgierz
ul. Rembowskiego 1

Harmonogram superwizji – Lipiec 2020 r.Lp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba   godzin
dydaktycznych
 13.07.2020r8.00-16.0010
 14.07.2020r8.00-16.0010
 15.07.2020r8.00-16.0010
 16.07.2020r8.00-16.0010
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 77, pok. 7a  

Harmonogram superwizji – Czerwiec 2020 r.Lp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba godzin
dydaktycznych
 22.06.2020r8.00-16.0010
 23.06.2020r8.00-17.0011
 24.06.2020r8.00-16.0010
 25.06.2020r8.00-16.0010
 26.06.2020r8.00-15.009
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 77, pok. 7a  

Harmonogram superwizji – Maj 2020 r.Lp.
Data zajęćGodziny
od   do
Liczba godzin
dydaktycznych
 25.05.2020r8.00-16.0010
 26.05.2020r8.00-17.0011
 27.05.2020r8.00-16.0010
 28.05.2020r8.00-16.0010
 29.05.2020r8.00-15.009
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 77, pok. 7a  
 

Harmonogram warsztatów – kwiecień 2020 r.

Lp.Data zajęćGodziny
od   do
Liczba godzin
 27.04.2020r8.30-15.307            
 28.04.2020r8.30-15.307
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu SENIOR WIGOR  Zgierz ul. Cezaka 12