Punkt Aktywizacji Zawodowej

Punkt Aktywizacji Zawodowej (PAZ) funkcjonuje w ramach Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej i Projektów Rozwojowych MOPS. Do PAZ klienci kierowani są przez pracowników socjalnych lub zgłaszają się samodzielnie. Pomocy w Punkcie poszukują również mieszkańcy Zgierza nie korzystający ze świadczeń finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klienci zgłaszający się do Punktu, oprócz ofert pracy otrzymują pomoc przy napisaniu listu motywacyjnego i CV. Profile zawodowe osób zainteresowanych są wysyłane drogą elektroniczną do Agencji Pośrednictwa Pracy. Dla niektórych klientów korzystających z usług PAZ systematycznie, rozmowa ma znaczenie terapeutyczne.

PAZ utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, z którego dwa razy w tygodniu przesyłana jest lista aktualnych ofert pracy, wymieniane są również informacje na temat realizowanych działań oraz klientów. Oferty pracy zbierane są także za pomocą prasy, Internetu oraz siatki kontaktów nawiązanych w trakcie działalności PAZ.

Klienci MOPS mają możliwość korzystania z sali komputerowej w Ośrodku i samodzielnego poszukiwania ofert pracy przez Internet.

Wizyty w PAZ pomagają klientom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni monitorują aktywność w kontaktach z PAZ, podpisują z klientami kontrakty socjalne, obligujące ich do aktywnego poszukiwania pracy.