Na terenie miasta Zgierza powstanie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Wspierania Rodziny

6 lip 2021

W ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał dotację celową w wysokości 74900,00zł. W Punkcie będą prowadzone indywidualne konsultacje dla rodziców i dzieci z terenu Zgierza we współpracy ze specjalistami (terapeuta rodzinny, mediator, prawnik, terapeuta uzależnień, psycholog, logopeda, pedagog). Główne cele to:

 1. Zdobywanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywania problemów, małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 3. Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów prawnych
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 6. Udzielanie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu problemów logopedycznych
 7. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  Dodatkowo zostanie uruchomiony telefon zaufania.
  Szczegóły dotyczące rozpoczęcia działalności Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego Wspierania Rodziny będą wkrótce dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz na stronie internetowej.