Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej

26 maj 2021

Stowarzyszenie Niebieska Linia informuje o rozpoczęciu prac nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim wydamy cykl 21 artykułów. 

Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami. Stowarzyszenie planuje publikację łącznie 21 artykułów w znanych magazynach kobiecych Wydawnictwa Bauer: 
– Tele Tydzień (czytelnictwo: 2,2 mln osób, sprzedaż: 612 tys. egzemplarzy)
– Życie na Gorąco (czytelnictwo: 1,4 mln osób, sprzedaż: 416 tys. egzemplarzy)
– Chwila dla Ciebie (czytelnictwo: 1 mln osób, sprzedaż: 226 tys. egzemplarzy)
– Przyjaciółka (czytelnictwo: 884 tys. osób, sprzedaż: 140 tys. egzemplarzy)
– Kobieta i życie (czytelnictwo: 485 tys. osób, sprzedaż: 238 tys. egzemplarzy)
– Twoje Imperium (czytelnictwo: 460 tys. osób, sprzedaż: 301 tys. egzemplarzy)
– Na żywo (czytelnictwo: 348 tys. osób, sprzedaż: 146 tys. egzemplarzy)

Szczegółowe informacje na Facebook’u oraz stronie internetowej Stowarzyszenia Niebieska Linia, gdzie na bieżąco będą pojawiać się informacje o publikacjach.
Pytania można kierować do koordynatora projektu: Ewelina Nęcka (e.necka@niebieskalinia.org) lub telefonicznie z biurem Stowarzyszenia (tel. 22 499 37 33).
Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.