Wznowienie działania Szkoły dla rodziców

18 cze 2020

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2020 roku wznawiamy zawieszone ze względu na zagrożenie epidemiczne zajęcia w ramach 6 edycji Szkoły dla Rodziców. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia oraz wsparcie indywidualne psychologa i pedagoga skierowane są do rodziców dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.                                                   

Szkoła dla Rodziców organizowana jest w ramach projektu „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” realizowanego jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Gminą Miasto Zgierz – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz Gminą Aleksandrów Łódzki – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.