Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów

7 maj 2021

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uruchomiło Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów 42 208 19 99. Linia jest czynna w dni robocze w godzinach 16:00 – 19:00. Porad udziela m.in. psycholog, pracownik pomocy społecznej, dietetyk oraz inni specjaliści.