Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

7 cze 2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, pok. nr 7.
Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30.

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2019r.
za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-  Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 

bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela,
nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 (kryterium dochodowe
w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019r.).

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019r.
do dnia 31.08.2019r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2019r. do dnia
31.08.2019r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. – przyznanie
i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. – przyznanie
i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków
oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: (42) 716 42 13 wew. 27 lub 693 002 044.