Ważne! Uwaga – wnioski Programu RODZINA 500+

10 maj 2019

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niewłaściwego wyboru adresata przy składaniu wniosków o świadczenie 500+ informuje się, że mieszkańcy miasta Zgierza składający wnioski o 500+ drogą elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej, wybierają jako adresata MOPS Zgierz, ul. Długa 56, a nie GOPS Zgierz, ul. Łęczycka 4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS) obsługuje tylko mieszkańców gminy wiejskiej.

Właściwy wybór adresata wniosku jest gwarancją sprawnego załatwienia sprawy.