UWAGA! SKŁADANIE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

27 lip 2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2020/2021, wydawane będą od dnia 28.07.2020r., w siedzibie MOPS w Zgierzu, przy ul. Długiej 56.

Składanie wypełnionych wniosków wraz z dokumentami odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty: tel. 693 002 044 lub (42) 716 42 13, wew. 27.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi  dokumentami, można pozostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby MOPS w Zgierzu, przy ul. Długiej 56.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi  dokumentami, można przesłać listownie, na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz

Przypominamy o możliwości elektronicznego składania – od dnia 01.07.2020 r. – wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2020/2021.