Spotkanie zespołu w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

29 lip 2019

W dniu 24.07.2019 r. w Dziennym Domu SENIOR-WIGOR odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerskiego funkcjonującego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz animator – moderator partnerstw i ekspert ds. modelu wdrażanego w ramach realizowanego projektu. Podczas spotkania omówione zostały kolejne etapy realizacji projektu, w szczególności organizacja spotkania mającego na celu zainicjowanie partnerstwa na terenie miasta Zgierza. Spotkanie inicjujące odbędzie się we wrześniu br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza.