Spotkanie w ramach Projektu Kooperacje 3D

13 gru 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Dziennym Domu „Senior Wigor” odbyło się spotkanie robocze Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego powołanego w ramach realizacji Projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu został opracowany i przyjęty do realizacji okresowy plan działania PZK, wraz z jego harmonogramem.

Zostały omówione wstępne założenia koncepcji ewaluacji i monitoringu oraz działań promocyjnych zaplanowanych do realizacji.

Ponadto ustalono strategię komunikacji pomiędzy PZK i ZZK.

Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił wstępną diagnozę rodzin wytypowanych do udziału w pilotażu modelu wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin.

Na spotkaniu podsumowano realizację dotychczasowych zadań projektowych.