Spotkanie inicjujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

29 paź 2019

W dniu 28 października 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Zgierza odbyło się spotkanie inicjujące zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego.

Partnerski Zespół Kooperacyjny został powołany w ramach realizacji Projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W uroczystym podpisaniu deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego wzięli udział: Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski jako gospodarz spotkania, Starosta Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota oraz Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Robert Przybyła.

Do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego przystąpili przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Wydziału Edukacji i Młodzieży
 • Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
 • Powiatowego Urząd Pracy
 • Komendy Powiatowa Policji
 • Miejskiego Zespół Przychodni Rejonowych
 • Miejskiego Ośrodek Kultury w Zgierzu
 • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa Filia nr 2
 • Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
 • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła”
 • Stowarzyszenia Abstynenckie Klub „STOP”
 • Fundacji ARKA
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
 • Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
 • Domu Dziecka w Dąbrówce
 • Domu Dziecka w Grotnikach
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu.

Oprawę artystyczną spotkania uświetnił występ Pani Ewy Bereżewskiej oraz Pani Janiny Marek-Undas, które przygotowały program pt. „Jesienne inspiracje skrzypcowo – fortepianowe.

W dalszej części spotkania poszczególni partnerzy Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego zaprezentowali swoje usługi w ramach usług kooperanta.

Działania zespołu będą służyły poprawie współpracy na poziomie instytucjonalnym, pracowniczym, a także współpracy z osobą i rodziną. Spotkania będą się odbywały co kwartał.

Mamy nadzieję, że działalność PZK będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu.