Senior-Wigor – Informacja

13 lis 2020

Od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID – 19 zgodnie z Zarządzeniem NR 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu. Ww. ograniczenia dotyczą czasowego zawieszenia działań stacjonarnych dla seniorów w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zapewnienia posiłku w placówce.