Rekrutacja do Projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu” – zapraszamy!

20 maj 2019

Informujemy, że rekrutacja do Projektu rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2019 roku.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych będzie można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną w celu wypełnienia ww. dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77, pokój 7a, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00w okresie od 1 do 21 czerwca 2019 r. – I edycja i w okresie od 1 do 21 lutego 2020 roku – II edycja.