Projekt „PODARUJ NADZIEJĘ – WSPARCIE I ROZWÓJ”

1 paź 2019

Jednym z projektów, w którym MOPS jest partnerem jest Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”.

Projekt  realizowany jest w partnerstwie. Lider projektu jest  Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM  a partnerami Gmina Miasto Zgierz – Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz Gmina  Aleksandrów Łódzki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Czas trwania projektu:
od  1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz osoby z ich otoczenia – rodziny objęte wsparciem OPS.

W ramach realizacji projektu na terenie Zgierza powstała  nowa placówka – Klub „OBUDŹ JUTRO” przy ul. Sikorskiego, która oferuje szerokie wsparcie dla dzieci i młodzieży w zakresie zajęć wszechstronnie rozwijających: sportowych, kulinarnych, komputerowych, historyczno-kulturowych oraz edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych. Młodzież  otrzymuje również wsparcie specjalistyczne – psychologiczne,  logopedyczne oraz w formie terapii biofeedback i HEG.

Klub OBUDŹ JUTRO w Zgierzu ul. Sikorskiego czynny jest od 14.00 do 18.00  dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat. W Klubie  organizowane są warsztaty o różnej  tematyce  oraz zajęcia na ściankach wspinaczkowych. W placówce dzieci mogą  również  skorzystać ze wsparcia psychologa,  pedagoga, logopedy lub doradcy zawodowego  

Dodatkowo, dla osób z otoczenia dzieci i  młodzieży objętej wsparciem projektu organizowany  jest cykl warsztatów w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Głównym celem projektu  jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą po to, by zbudować głębszą relację o więzi oparte na wzajemnym szacunku. Realizacja tych działań gwarantuje uczestnikom między innymi rozwój umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich.   W ramach „Szkoły dla rodziców” oprócz  warsztatów, zaplanowano duże wsparcie w postaci indywidualnych spotkań dla rodziców i dzieci z trenerami prowadzącymi zajęcia.