Projekt „KOOPERACJE 3D -MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

2 paź 2019

Projekt realizowany jest w  partnerstwie Okres realizacji projektu od 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r. Liderem projektu jest  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Ślaskiego, natomiast partnerami są:   Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Opolu.

Celem projektu jest poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych między innymi pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.  Projekt jest dla miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców.


Gmina  Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zgierzu jest jednym z miast  realizujących projekt.  W ramach projektu  odbywają  się szkolenia międzysektorowe z warsztatami,  których celem jest  przedstawienie i uświadomienie znaczenia  pracy zespołowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i współpracy podmiotów, które będą  ze sobą współpracowały. Kooperacja realizowana jest na kilku szczeblach współpracy:  na poziomie instytucji, na poziomie pracowników oraz   na poziomie klientów. Pracownicy socjalni Ośrodka otrzymują wsparcie trenerów  aby jak najlepiej wspierać osoby i rodziny i pomagać w rozwiązywaniu problemów klientów Ośrodka.