Projekt „Dla Rodziny” – strona internetowa

9 maj 2019

Informujemy, iż uruchomiona została strona internetowa Projektu „Dla Rodziny” –www.dlarodziny.mopszgierz.pl.

Zaraszamy do zapozania się z informacjami dotyczącymi Projektu, a także osoby zainteresowane – do udziału w rekrutacji.