Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

4 paź 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – Podprogram 2019 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13.08.2019 r.) będzie realizowany w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r.
Terminy wydawania artykułów spożywczych na terenie miasta Zgierza będą podawane na bieżąco w okresie realizacji podprogramu.