Podziękowania dla darczyńców

9 kw. 2020

W dniu dzisiejszym zostały przekazane we współpracy z MOPS i Strażą Miejską paczki żywnościowe wartości 1000 zł dla 10 podopiecznych Ośrodka – osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Darczyńcą jest Pan Michał Pieruń.

W imieniu podopiecznych bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce.

Kolejną partię maseczek wielokrotnego użytku – 30 sztuk otrzymaliśmy od radnej Powiatu Zgierskiego Pani Bożeny Palmowskiej, bardzo dziękujemy.