Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią

26 cze 2019

Narkomania jest uzależnieniem od środków, które sprawiają, że rzeczywistość zaczyna być inna. Jednak zawsze jest to chwilowa zmiana. Osoby uzależnione szkodzą sobie. Ich choroba ma też negatywny wpływ na otoczenie, a często stanowi zagrożenie. Dla zwrócenia uwagi na to zjawisko ustanowiono Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią.

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

W MOPS w Zgierzu funkcjonuje Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy” – bezpłatne porady można uzyskiwać w poniedziałki w godz. 16:00 – 18:00 – ul. Długa 77, pok. 2.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30108,Miedzynarodowy-Dzien-Walki-z-Narkomania.html

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3595097