Konsultacje społeczne – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025

18 sty 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025.

Konsultacje społeczne za pośrednictwem poczty elektronicznej z mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi i społecznymi przeprowadzone będą w dniach 20 – 22 stycznia 2021 r.