Konferencja „Stop przemocy wobec osób zależnych”

11 gru 2019

06 grudnia 2019 r. w naszym mieście została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pt. „STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZALEŻNYCH”. 

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz Miasta Zgierza, służby zdrowia, oświaty, placówek wczesnej opieki i edukacji, Sądu Rejonowego w Zgierzu, Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, przedstawiciele Klubów Seniora, Świetlic Środowiskowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu. Zaproszono również mieszkańców Miasta Zgierza, w tym młodzież szkolną.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski oraz Sekretarz Miasta Zgierza Pan Robert Chocholski.

Konferencja prowadzona była przez Panią Joannę Myślińską reprezentującą firmę Profilaktyka KIER. Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom Miasta Zgierza problemów, z jakimi spotykają się osoby narażone na przemoc w rodzinie, jak i osoby pomagające tym osobom i rodzinom.

Podczas prezentacji przedstawiono:

 • Akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich.
 • Czynniki ryzyka stosowania przemocy w rodzinie w stosunku do małoletnich.
 • Formy przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbań i zaniechań.
 • Obowiązki służb pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy względem dzieci z uwzględnieniem art 12a Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie.
 • Skutki przemocy domowej np:
 • Okaleczenia;
 • Ucieczki;
 • Próby samobójcze.
 • Krótką statystykę dotyczącą przemocy rodzinnej wobec seniorów, skalę problemu, osoby stosujące przemoc.
 • Czynniki ryzyka przemocy wobec osób starszych.
 • Formy przemocy stosowanej wobec seniorów.
 • Formy przeciwdziałania przemocy domowej wobec seniorów.
 • Istotę współpracy instytucji świadczących pomoc seniorom działających na poziomie lokalnym.

 Zaprezentowano krótką statystykę dotyczącą stosowania i przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Następnie odbyły się  indywidualne dla mieszkańców miasta Zgierza konsultacje.

Problem przemocy wobec dzieci jest znany i diagnozowany od dawna. Podejmowane są działania, by mu przeciwdziałać, by chronić dzieci przed działaniami je krzywdzącymi. Podobnie rzecz ma się w przypadku występowania przemocy wobec seniorów.

Dzieci i osoby starsze to osoby zależne od swoich rodziców i opiekunów. Dzięki ich stałej opiece, staraniom i wsparciu mogą żyć, rozwijać się i funkcjonować prawidłowo. Ta zależność daje im poczucie bezpieczeństwa, ale w niektórych przypadkach, gdy rodzice lub opiekunowie uciekają się do przemocy, ta zależność staje się barierą uniemożliwiającą wołanie o pomoc. Z tego powodu zarówno dzieci, zwłaszcza te młodsze, jak i seniorzy bardzo rzadko ujawniają, że są krzywdzone. Dziecko zwykle nie chce rozmawiać o doznawanej przemocy nie dlatego, że ma złe intencje albo nie lubi swoich nauczycieli czy wychowawców, tylko dlatego, że się boi. Boi się wielu rzeczy: reakcji sprawcy, na to, że komuś powiedziało, o tym co dzieje się w domu, o los swój oraz o los innych osób w rodzinie, np. drugiego rodzica, rodzeństwa. Dziecko może też być narażone na eskalację przemocy ze strony sprawcy, ponieważ zainteresowanie np. przedstawiciela placówki oświatowej czy pomocy społecznej sprawami rodzinnymi bywa odbierane jako ingerencja w wewnętrzne sprawy rodziny i może prowadzić do destabilizacji sytuacji domowej. Dziecko też nie chce oskarżać swoich najbliższych, bo łączy ich więź, bo ich kocha. Dlatego zwracając uwagę na bezpieczeństwo dzieci i osób starszych, pamiętajmy, że o tym, iż coś złego dzieje się w ich życiu, mogą nas informować pewne sygnały, widoczne w funkcjonowaniu takiego dziecka lub osoby niepełnoprawnej czy to w przedszkolu, szkole, placówce czy w grupie rówieśniczej. Przemoc, której doświadcza dziecko lub senior w bardzo niekorzystny, czy wręcz tragiczny sposób może wpłynąć na ich dalsze życie. Potencjał, z jakim dziecko przychodzi na świat może zostać zniszczony, a zaburzenia i zakłócenia w zdrowiu i rozwoju fizycznym oraz psychicznym mogą być nieodwracalne.