Informacja dla Klientów: dodatki mieszkaniowe

5 lis 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu – Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od 05.11.2020r. przyjmowanie kompletnych dokumentów na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz załatwianie innych spraw z nimi związanych, odbywać się będzie wyłącznie przez:

–   skrzynkę podawczą, znajdującą się na ścianie, przy wejściu do budynku MOPS,

– listownie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. Dodatków   Mieszkaniowych Zgierz ul. Długa 56 pok.2 ),

–   e-mailowo ( sekretariat@mopszgierz.pl ),

–   telefonicznie pod nr tel. 42 716-42-13 wew.22 lub 693-004-855

Powyższe dokumenty muszą być przez Państwa kompletnie wypełnione i podpisane, spięte lub umieszczone w kopercie, z podaniem numeru telefonu. Powinny zawierać:

na dodatek mieszkaniowy tj. wniosek wraz  z deklaracją o dochodach za ostatnie trzy miesiące przed składaniem wniosku i oświadczeniem o stanie majątkowym oraz  w przypadku właścicieli domu jednorodzinnego – oświadczeniem o powierzchni użytkowej   i wyposażeniu technicznym tego domu wraz z załącznikami tj. tytułem prawnym do lokalu, fakturą za prąd ( w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i gazu przewodowego ), dokumentami potwierdzającymi dochody gospodarstwa domowego z ww. miesięcy, oświadczeniami – w przypadku braku dochodów, zaświadczeniami z Urzędu Pracy i innymi niezbędnymi dokumentami

na dodatek energetyczny tj. wniosek z podpisaną klauzulą RODO oraz umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Niezbędne druki znajdują się na stronie internetowej MOPS Zgierz- mopszgierz.pl oraz  w punkcie informacyjnym Ośrodka.

Przewiduje się osobiste stawienie w MOPS(tylko w wyjątkowych sytuacjach), jednak po wcześniejszym umówieniu tej wizyty z pracownikiem MOPS telefonicznie i mailowo.

Wydawanie decyzji odbywać się będzie w ustalonym z wnioskodawcą terminie – w punkcie informacyjnym MOPS.