Akcja porządkowania grobów

21 paź 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu  zorganizował akcję porządkowania  grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 75, osób zmarłych,  których pochówku dokonał  tutejszy Ośrodek. W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych w dniu 17 października 2019 r. pracownicy MOPS oraz osoby realizujące prace społecznie użyteczne w placówkach podległych Gminie Miasto Zgierz porządkowali nagrobki osób zmarłych o  nieustalonej tożsamości  lub osób nie posiadających rodziny,  o które to groby  z różnych przyczyn nie ma kto  zadbać. W ramach działań Klubu Integracji Społecznej, przy wsparciu sponsorów, w Dziennym Domu Senior – Wigor zostaną przygotowane przez pracowników,  uczestników KIS oraz seniorów  Dziennego Domu Senior Wigor, wiązanki na groby. Pozyskane od darczyńców znicze zostaną zapalone na grobach w Dniu Wszystkich Świętych.

Składam podziękowanie pracownikom Ośrodka , wszystkim osobom realizującym prace społecznie użyteczne, które zgłosiły się w tym dniu na cmentarz do porządkowania grobów oraz Dyrektorom i Kierownikom placówek, którzy zrozumieli wyjątkową sytuację i oddelegowali  swoich pracowników do pracy na cmentarzu.  Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w Dniu Wszystkich Świętych , również na tych grobach nie zabraknie wiązanki kwiatów, na każdym zapłonie znicz, jako symbol pamięci o tych, którzy odeszli.

Z wyrazami szacunku i uznania
Ewa  Lesiak
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu