Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze (500+)

Od 01.06.2021r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy dla osób
pobierających świadczenie wychowawcze (500+).

W związku z powyższym od 01.02.2021r. będzie można składać wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyłącznie drogą
elektroniczną
za pomocą następujących kanałów:

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP
(http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczna.

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy
wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy
ulicy Długiej 56.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie
papierowej będzie można składać nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021r.

Jednocześnie przypominamy, iż okres zasiłkowy 2019/2021 dla osób
pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r., ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 31 lipca 2021r., ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r., ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021r.

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – wypełnienia,
składania wniosków udzielane są pod niżej wymienionymi numerami
telefonów:
42 716-71-94,
693-002-653,
693-002-483,