Kasa

ADRES: Długa 56, parter (przy wejściu)

GODZINY PRACY: poniedziałek – czwartek, w godz. 9:00 – 14:00
piątek: 9:00 – 13:00

Kasa:

  • Wypłaca świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
  • Przyjmuje wpłaty z tytułu nienależnie pobrane świadczenia.