Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)

7 cze 2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 przyjmowane będą od 01.08.2019r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, a we wtorki w godz. 8:00 – 17:30.
Od 01.07.2019r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56.

Okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny.

Od 1 lipca 2019r. jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 do 31.08.2019 r. przyznanie
i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
na okres zasiłkowy 2019/2021 w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r.

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376