Wiązanki i znicze dla zmarłych podopiecznych

2 lis 2020

W dniu 30 października br. pracownicy MOPS wraz z pracownikiem realizującym prace społecznie użyteczne w Ośrodku ułożyli wiązanki i zapalili symboliczny znicz na nagrobkach osób zmarłych, których pochówek sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.