Superwizja – Projekt „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”

1 paź 2020

Projekt   „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”   realizowany   przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i  Rozwój  na lata 2014-2020  ma na celu  poprawę  jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów MOPS w Zgierzu.

Wdrożenie  nowego modelu funkcjonowania jednostki,  wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych przyczyni się do zmiany wizerunku MOPS w Zgierzu, jako jednostki wypłacającej zasiłki.  Projekt skierowany jest głównie do pracowników Działu Pomocy Środowiskowej  tutejszego Ośrodka.

Jednym z działań w ramach projektu  jest superwizja, której celem jest wsparcie rozwoju własnego pracowników socjalnych.  Poznanie nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy z klientem, wyjaśnianie dylematów etycznych  pojawiających się w pracy z rodziną.

Superwizja realizowana jest  jeden raz w miesiącu dla każdego pracownika socjalnego. W dniach  16-18.09.2020r odbyła się superwizja dla wszystkich pracowników socjalnych Ośrodka. Aby zapewnić bezpieczne  warunki  realizacji  form wsparcia, superwizja  realizowana jest w pomieszczeniu  Miasta Tkaczy przy ul. Rembowskiego 1.