Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej.

25 mar 2021

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu rozpoczyna przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że od 01 lutego 2021 r. można złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • Bankowości elektronicznej.

Ważne- terminy ustalenia prawa do świadczenia oraz terminy wypłat

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Szersze informacje na temat świadczenia wychowawczego – wypełnienia oraz składania wniosków udzielane są pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

 • 42 716-71-94,
 • 693-002-653,
 • 693-001-373,
 • 693-002-483,
 • 693-001-376.