Projekt „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU”

30 wrz 2019

Kolejny Projekt realizowany przez MOPS w Zgierzu to „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”.

Strona internetowa Projektu: www.aktywnosczawodowa.mopszgierz.pl

Projekt realizowany jest  samodzielnie przez MOPS Zgierz w okresie od 01.06.2019 r. – 30.04.2021 r. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Zgierza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,  poprzez  realizację indywidualnej ścieżki reintegracji  obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

W ramach wsparcia dla Uczestników projektu zaplanowano ścieżkę reintegracji obejmującą  warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty prawne, warsztaty nt profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, indywidualne poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb, racjonalna terapia zachowań , konsultacje specjalistyczne. A także   szkolenie z podstaw obsługi komputera, warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,  konsultacje indywidualne z doradą zawodowym,  szkolenia zawodowe dobrane do predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy. Po zrealizowaniu wszystkich działań  zorganizowane zostaną staże zawodowe  dla 16 UP oraz wsparcie pośrednika pracy.