Podziękowania – pomoc żywnościowa dla mieszkańców

9 kw. 2020

Dobra współpraca oraz życzliwość pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego, a instytucjami wyłonionymi do realizacji Programu Pomocy Żywnościowej (FEAD) tj. Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Zgierzu oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” ze Zgierza, sprawiła że wszyscy mieszkańcy naszego miasta, korzystający z tej formy wsparcia otrzymali już paczki żywnościowe w tym miesiącu. Wsparciem objętych zostało łącznie 887 osób (dostarczono w sumie ponad 11 ton żywności!). Składamy wielkie podziękowania wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. MOPS, Straż Miejska oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza przekazali wyżej wymienionym organizacjom torby i worki potrzebne do zapakowania żywności, a Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało środki dezynfekcyjne, maseczki oraz rękawiczki, tak aby dostawy paczek odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Współdziałanie w tym zakresie będzie kontynuowane.