Maseczki dla podopiecznych

30 kw. 2020

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza przekazało maseczki na potrzeby osób korzystających z paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział w Zgierzu przy współpracy z MOPS. Do osób odbierających paczki od Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” trafi 1200 maseczek, a do odbierających paczki od PCK – 700 maseczek. Ponadto 1000 maseczek trafi do klientów MOPS. Wkrótce przekazane zostaną także rękawiczki.