Laptopy dla zgierskich rodzin

18 lis 2020

Dnia 17.11.2020 r. Fundacja “Tchnienie” w Łodzi przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu przekazała 6 laptopów dla dzieci zgierskich rodzin, niezbędnych do nauki zdalnej w domu. Fundacja oraz darczyńcy chcieli wnieść swój wkład w likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego. Sprzęty te posłużą do celów edukacyjnych oraz ciągłego rozwijania umiejętności informatycznych uczniów, w szczególności w tak wymagających warunkach jak nauczanie na odległość.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, w tym Zarządowi Fundacji “Tchnienie” oraz darczyńcom.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja wspólnych zamierzeń i celów.