Informacja dla Klientów: świadczenia rodzinne i wychowawcze

5 lis 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego
od 05.11.2020r. zostaje  zamknięty dla klientów i innych osób.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, platform internetowych,  ePUAP, telefonicznie, poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy budynku MOPS na ulicy Długiej 56 ewentualnie drogą tradycyjną – korespondencja pocztowa.

Adres mailowy: sekretariat@mopszgierz.pl

Adres skrytki ePUAP MOPS: /MOPS_Zgierz/skrytka

Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz,
ul. Długa 56

Dodatkowo informujemy, że wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Dobry start”  można składać tak jak do te pory za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

Wnioski z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego niezbędnego w celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu wynikającego z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska można składać poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy budynku MOPS na ulicy Długiej 56 ewentualnie drogą tradycyjną – korespondencja pocztowa.