Informacja dla Klientów: fundusz alimentacyjny

5 lis 2020

Od dnia 05.11.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów w funduszu alimentacyjnym.

Zaleca się załatwianie spraw:
— telefonicznie: nr. tel. 693 002 044, (42) 716 42 13,
— za pośrednictwem usług internetowych:

   adres skrytki ePUAP MOPS: /MOPS_Zgierz/skrytka

— za pośrednictwem e- mail: sekretariat@mopszgierz.pl
— za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

ul. Długa 56, 95-100 Zgierz

Dodatkowo informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne dokumenty można wrzucać do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do Ośrodka  przy ul. Długiej 56.

Korespondencja składana do skrzynki powinna być:

— spęta lub umieszczona w kopercie,
— dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu.

W szczególnych przypadkach możliwe jest osobiste załatwienie sprawy po wcześniejszym umówieniu wizyty.