Działania MOPS na rzecz mieszkańców

23 mar 2020

Działania podejmowane przez MOPS w ramach wsparcia mieszkańców podczas stanu epidemicznego koronowariusa:

  1. We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zgierzu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną na Proboszczewicach MOPS realizuje zakupy na rzecz osób starszych i samotnych. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod nr 693-002-227 w dni robocze (pon, środa, czw. 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00-15:00). Pozostałe osoby zgłaszają potrzeby w chwili wyczerpania zapasów, bądź odmowy pomocy ze strony sąsiadów. W okresie od 18 do 20 marca 9 osób zadeklarowało chęć skorzystania z zakupów z własnych środków.
  2. Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców – realizowane w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka: pon., środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00-15:00 pod nr telefonu psychologa MOPS – 512-289-923.
  3. Pracownicy Ośrodka pełnią dyżury telefoniczne i udzielają informacji odnośnie wsparcia:

Nr telefonów 42 716-42-13, 693-003-064 w dni: pon., śr., czw., 7:30 – 16:00, piątek, 7:30 – 15:00;

Nr telefonu 509-214-985 w dni: wtorek, 7:30 – 17:00, pon.,śr., czw. 16:00 – 19:00, wtorek, 17:00 – 19:00,piątek, 15:00 – 19:00, sob., niedz., 7:30 – 19:00.

  • Pracownicy socjalni w ramach wykonywanych czynności służbowych w godzinach pracy MOPS udzielają niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy oraz wsparcia.
  • Pracownicy MOPS podejmują także działania na rzecz osób pozostających w kwarantannie.