Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie – oferta edukacyjna

13 maj 2021

Jesteśmy placówką państwową państwową, ponadregionalnie spełniającą potrzeby opiekuńczo-wychowawcze młodzieży. Jako placówka koedukacyjna realizujemy kompleksowe działania w zakresie przygotowania wychowanków do uczestnictwa w rynku pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kształcenie odbywa się na terenie Centrum, w klasie VII i VIII klasie Szkoły Podstawowej przysposabiającej do wykonywania określonego zawodu oraz w Szkole Branżowej I stopnia. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na miejscu, we własnych warsztatach szkoleniowych w zawodach: fryzjer, kucharz, stolarz.

Zapewniamy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz całodobową opiekę wychowawczą. Gwarantujemy również codzienne wsparcie psychologa i pedagoga CKiW. Młodzież ma również szansę uczestnictwa w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.