Akcja porządkowania grobów

22 paź 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu po raz kolejny zorganizował akcję porządkowania  grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej. Akcja dotyczyła nagrobków osób zmarłych,  których pochówku dokonał  tutejszy ośrodek. W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych w dniu 22 października br. pracownicy MOPS oraz osoby realizujące prace społecznie użyteczne w placówkach podległych Gminie Miasto Zgierz porządkowali nagrobki osób zmarłych o  nieustalonej tożsamości  lub osób nie posiadających rodziny,  o których groby  z różnych przyczyn nie ma kto  zadbać. W ramach działań Klubu Integracji Społecznej, przy wsparciu sponsorów, w Dziennym Domu Senior – Wigor zostaną również przygotowane wiązanki na groby. Pozyskane od darczyńców znicze zostaną zapalone na grobach w Dniu Wszystkich Świętych.

Składam podziękowanie pracownikom Ośrodka, wszystkim osobom realizującym prace społecznie użyteczne, które zgłosiły się w tym dniu na cmentarz do porządkowania grobów oraz Dyrektorom i Kierownikom placówek, którzy zrozumieli wyjątkową sytuację i oddelegowali swoich pracowników do pracy na cmentarzu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w Dniu Wszystkich Świętych, również na tych grobach nie zabraknie wiązanki kwiatów i zapłonie na nich znicz jako symbol pamięci o tych, którzy odeszli.

Z wyrazami szacunku i uznania
Ewa  Lesiak
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu